Jazz i muzyka estradowa

Studia licencjackie: edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

Przedmioty kierunkowe takie jak; Dyrygowanie, Metodyka nauczania muzyki, Zajęcia muzyczno-ruchowe, Instrumentarium Orffa, Psychologia i Pedagogika prowadzą:

 • dr Mariusz Drożdżal
 • mgr Andrzej Rękas
 • mgr Grzegorz Kulik
 • mgr Cezary Wojciechowski

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy pedagogicznej w nauczaniu muzyki, w oparciu i z wykorzystaniem muzyki rozrywkowej z ukierunkowaniem na jazz. Gwarantem tego jest wspaniała kadra teoretyków i muzyków z dziedzin metodyki nauczania muzyki, pedagogiki i psychologii, dyrygowania, prowadzenia zespołów, a także znakomitych muzyków jazzmanów (prof. dr hab. Wojciech Niedziela, prof. dr hab. Karol Ferfecki, prof. dr hab. Jacek Niedziela-Meira, dr hab. Adam Buczek, mgr Piotr Milwiw-Baron, dr Piotr Schmidt, prof. dr hab. Inga Lewandowska, prof. PWSZ w Nysie, dr Marcin Wawrzynowicz, dr Danuta Sendecka, mgr Olof Knockenhauer). Student oprócz przedmiotów kierunkowych ma możliwość wybrania dowolnego instrumentu dodatkowego lub wokalistyki dzięki czemu może zgłębiać wykonawstwo muzyki rozrywkowej. Unikatowość kierunku polega na tym, że jest ona osadzona w muzyce jazzowej i estradowej, a także na szerokim podejściu do edukacji muzycznej. Rozwija nowe kompetencje, jak choćby umiejętność improwizacji. Student ma możliwość poznawania współczesnych trendów w edukacji muzycznej, opartej na wynikach aktualnych badań dostępnych w źródłach krajowych i zagranicznych.

PRAKTYKI:

13 tygodni praktyki. Ponad to, w czasie studiów każdy student ma możliwość zrealizowania dodatkowych, 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych (związanych z kierunkiem kształcenia) w wybranej przez siebie instytucji na terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki do uczelni partnerskich.

UCZELNIE PARTNERSKIE:

 • Kunstuniversität Graz (KUG), Austria
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorwacja
 • Technological Educational Institute (TEI) of Crete, Grecja
 • Nord University, Norwegia
 • Firat University, Turcja

KONTYNUACJA STUDIÓW:

Uzyskany tytuł licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na poziomie magisterskim w kraju i za granicą.

PRACA ZAWODOWA:

Absolwenci po ukończeniu studiów przygotowani są do:

 • pracy w szkołach podstawowych
 • pracy w ośrodkach wczesnoszkolnych
 • pracy w ośrodkach kultury
 • pracy w ogniskach muzycznych

KOMPETENCJE (SYLWETKA ABSOLWENTA)

Absolwent specjalności Edukacja muzyczna w jazzie i muzyce estradowej jest wykwalifikowanym, przygotowany do samodzielnej pracy nauczycielem muzyki. Posiada umiejętności w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych z zespołami instrumentalnymi, wokalnymi oraz wokalno – instrumentalnymi, w szkolnictwie ogólnokształcącym, a także w amatorskim ruchu artystycznym. Jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach.