Jazz i muzyka estradowa

Studia licencjackie: instrumentalistyka i wokalistyka

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

Poszczególne klasy prowadzą:

 • fortepian - prof. dr hab. Wojciech Niedziela
 • gitara - prof. dr hab. Karol Ferfecki
 • kontrabas, gitara basowa - prof. dr hab. Jacek Niedziela-Meira
 • perkusja - dr hab. Adam Buczek prof. PANS w Nysie
 • trąbka - dr Piotr Schmidt
 • saksofon - mgr Piotr Milwiw-Baron
 • puzon - mgr Olof Knockenhauer
 • wokalistyka - prof. dr hab. Inga Lewandowska, dr Danuta Sendecka, dr Marcin Wawrzynowicz

Przedmioty teoretyczne i instrument dodatkowy prowadzą:

 • dr Joanna Szymala
 • mgr Roman Hudaszek
 • mgr Przemysław Michalak
 • mgr Przemysław Raminiak
 • mgr Aleksandra Brzeźnicka
 • wykładowcy klas instrumentalnych.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności opanowania gry na instrumencie lub śpiewu w wykonawstwie muzyki jazzowej oraz estradowej, współpracy z innymi muzykami, zdobycie wiedzy dotyczącej zasad, historii i specyfiki muzyki rozrywkowej oraz wiedzy i praktyki dotyczącej aranżacji i kompozycji, a także wiedzy na temat funkcjonowania instytucji kulturalnych.

KONTYNUACJA STUDIÓW:

Uzyskany tytuł licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na poziomie magisterskim w kraju i za granicą.

PRACA ZAWODOWA:

Absolwenci po ukończeniu studiów przygotowani są do:

 • wykonawstwa muzyki rozrywkowej
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę rozrywkową w instytucjach kultury, organizowania koncertów i festiwali na poziomie impresaryjnym
 • prowadzenia projektów multimedialnych związanych z promowaniem muzyki rozrywkowej
 • pracy w szkolnictwie, w tym muzycznym - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli)

KOMPETENCJE (SYLWETKA ABSOLWENTA)

Absolwent specjalności Instrumentalistyka/Wokalistyka przygotowany jest do samodzielnej pracy twórczej w dziedzinie muzyki jazzowej i estradowej. Posiada kwalifikacje artysty – muzyka. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna pozwala mu na wykonywanie zawodu muzyka oraz na prowadzenie zespołów w zakresie muzyki jazzowej i szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. W związku z tym posiada przygotowanie do pracy estradowej z odpowiednimi umiejętnościami wykonawczymi w zakresie instrumentalnym lub wokalnym. Jest przygotowany do indywidualnej pracy twórczej w zakresie kompozycji i aranżacji z możliwością dalszego rozwoju swoich zdolności. Ma umiejętności swobodnego posługiwania się różnymi technikami w procesie tworzenia, wykorzystania w pracy technik komputerowych, kierowania zespołami z umiejętnością prowadzenia procesu budowania różnych form oraz upowszechniania muzyki w placówkach kulturalno – oświatowych.