Jazz i muzyka estradowa

Zajęcia studyjne studentów I roku Edukacji Artystyczna w Jazzie i Muzyce Estradowej

Zajęcia studyjne studentów I roku Edukacji Artystyczna w Jazzie i Muzyce Estradowej

17 stycznia br. studenci I roku Edukacji Artystycznej w Jazzie i Muzyce Estradowej uczestniczyli w zajęciach studyjnych, które odbyły się w Diecezjalnej Szkole Podstawowej w Nysie w zakresie podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego w klasach I – III.

Podczas zajęć studenci zapoznali się z wybraną przez pedagoga, mgr Emilię Wolak, metodyką organizacji zajęć, formą prowadzenia lekcji a także sposobami wyzwalania wśród uczniów aktywności i kreatywności. Studenci poznali także podstawy neurodydaktyki oraz najciekawsze zadania z tego zakresu.

W celach dydaktycznych studenci zaprezentowali specjalnie skomponowany przez nich utwór muzyczny. Wizytę studyjną zorganizował dr Mariusz Drożdżal.
 

Galeria