Jazz i muzyka estradowa

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Informujemy Państwa, że egzaminy wstępne na studia licencjackie o specjalnościach:

  • instrumentalistyka jazzowa
  • wokalistyka jazzowa
  • realizacja dźwięku
  • edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej

oraz na studia magisterskie o specjalnościach:

  • instrumentalistyka jazzowa
  • wokalistyka jazzowa

odbędą się 19 lipca od godz. 10:00 w budynku Wydziału Jazzu w Nysie ul. Marcinkowskiego 6.

Dla Kandydatów na studia magisterskie specjalność produkcja muzyczna i realizacja dźwięku nie przewiduje się egzaminu wstępnego; o przyjęciu decyduje termin zgłoszenia wymaganych dokumentów.