Zakład Konserwacji Zabytków

Zakres działalności

  • propagowanie wiedzy o opiece nad zabytkami oraz o ich znaczeniu dla historii i dziedzictwa kulturowego regionu
  • edukacja: warsztaty i kursy o tematyce ochrony zabytków architektury i dziedzictwa kulturowego, a także technik konserwacji zabytków
  • inwentaryzacja zabytków architektury
  • specjalistyczne badania laboratoryjne obiektów zabytkowych