Zakład Konserwacji Zabytków

Zakład Konserwacji Zabytków

Zakład Konserwacji Zabytków
PANS w Nysie
Budynek G

ul. Obrońców Tobruku 5a
48-300 Nysa
tel. 77 409 16 83, 77 409 16 88
fax 77 409 11 59

Kierownik ds. administracyjnych
tel. 77 409 08 62

e-mail: centrumkonserwacji@pans.nysa.pl