Zakład Konserwacji Zabytków

Historia

Zakład Konserwacji Zabytków został utworzony w 2022 roku. Jest to kontynuacja działań Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków, które utworzono w 2006 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. CBEKZ powołano w celu ratowania dziedzictwa kulturowego regionu poprzez edukację, badania i koordynowanie różnych działań podejmowanych na rzecz ochrony i konserwacji zabytków.