Zakład Konserwacji Zabytków

Historia

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PANS w Nysie to instytucja powołana do ratowania dziedzictwa kulturowego oraz koordynowania wszelkich działań na rzecz ochrony zabytków.
Powstanie Centrum było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Centrum serdecznie zaprasza do współpracy:
wszystkich zajmujących się ochroną zabytków, opiekunów zabytkowych świątyń (duchownych, kościelnych, członków Rad Parafialnych), właścicieli obiektów zabytkowych, posiadaczy starych pamiątkowych obrazów, rzeźb, mebli, przedsiębiorców z branży budowlanej a przede wszystkim wszystkich pragnących uzyskać pomoc w pozyskaniu środków na renowację i konserwację obiektów w ramach programów UE.  

Zakres działalności:

 • propagowanie wiedzy o opiece nad zabytkami oraz o ich znaczeniu dla historii i kultury
 • edukacja opiekunów zabytków:
 • wykłady otwarte
 • kursy dokształcające
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na ochronę obiektów zabytkowych
 • inwentaryzacja zabytków
 • prowadzenie specjalistycznych badań obiektów
 • wykonywanie prac konserwatorskich i restauratorskich na miejscu i w terenie
 • sporządzanie dokumentacji (badawczych i konserwatorskich)
 • prowadzenie nadzoru nad pracami konserwatorskimi

Dysponujemy najnowocześniejszą bazą materialną i wysoko wykwalifikowaną kadrą.  

Pracownie konserwatorskie i laboratoria badawcze wyposażone są w nowoczesny sprzęt specjalistyczny:

 • do analizy struktury i składu substancji zabytkowej
 • do badań wytrzymałości i odporności materiałów
 • do prac konserwatorskich