Zakład Konserwacji Zabytków

Ważniejsze projekty CBEKZ

2017-2022 "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego przez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim". Realizacja prac konserwatorskich prac konserwatorskich i restauratorskich zabytków ruchomych znajdujących się na terenie zabytkowego parku w Pokoju (woj. opolskie) https://arc.pans.nysa.pl/index.php?p=26,1176,0,0,-1,635


RESELTAM 

"Opracowanie Programu studiów w zakresie konserwacji zabytków w oparciu o e-learning dla osób z sektora restauracji zabytków w celu ich przeszkolenia zgodnie z europejskimi standardami jakości

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny przy PWSZ w Nysie, wspólnie z PERA Fine Arts Education Centre w Istambule (Turcja) jako koordynator, realizowało w latach 2007-2010 pilotażowy projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci pt. "Development of web-based education module for the craftsmen working in restoration sector to receive a vocational training according to European Quality standardization".
https://arc.pans.nysa.pl/index.php?p=26,244,0,0,-1,133 


RESELTAM II 

 "Wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy osobami pracującymi w sektorze restauracji zabytków

Pilotażowy kurs online przygotowany w latach 2010-2012 w ramach międzynarodowego programu Reseltam, który powstał z myślą o podnoszeniu kwalifikacji pracowników, w szczególności niewykwalifikowanych rzemieślników będących najsłabszym ogniwem w procesie restauracji obiektów zabytkowych. Projekt stanowił kontynuację projektu RESELTAM. Program został opracowany przez partnerów z Włoch, Turcji, Francji i Polski. Jego celem było jak największe zunifikowanie wiedzy zakresu konserwacji zabytków w Europie.
ttps://arc.pans.nysa.pl/index.php?p=26,244,0,0,-1,184

Filmy instruktażowe z warsztatów, które odbyły się w ramach projektu RESELTAM II można pobrać ze strony projektu pod adresem www.reseltam.org.


CONSARCH 1

Kurs w formie warsztatów uzupełnionych wykładami teoretycznymi, prezentacjami praktycznych realizacji rewitalizacji i adaptacji obiektów zabytkowych. Dzięki wspólnym zajęciom praktycznym możliwa była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk między studentami i pracownikami z krajów partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych w podejściu do stosowanych materiałów i technologii. 

Warsztaty architektoniczne przeprowadzone w 2012 r. w ramach programu LLP ERASMUS „ConsArch1 – Konserwacja w architekturze”. Partnerami warsztatów współorganizowanych przez CBEKZ i IA były 3 uczelnie z Niemiec Branderbuegische Technische Universitat), Włoch (Universita Della Calabria) i Hiszpanii (Universidad de Granada).


CONSARCH 2

Warsztaty architektoniczne przeprowadzone w 2013 r. w ramach programu LLP ERASMUS „ConsArch3 – Konserwacja w architekturze”. 

Partnerami warsztatów współorganizowanych przez CBEKZ i IA były 4 uczelnie z Niemiec Branderbuegische Technische Universitat), Włoch (Universita Della Calabria) Hiszpanii (Universidad de Granada) i Francji (Ecole Nationale d`Architecture de Strasbourg). 


CONSARCH 3

Warsztaty architektoniczne przeprowadzone w 2014 r. w ramach programu LLP ERASMUS „ConsArch3 – Konserwacja w architekturze”. W warsztatach poświęconych dawnej Fabryce Tekstylnej Ernesta Frankla w Prudniku wzięło udział ponad 50-ciu studentów i profesorów z pięciu krajów Europy: Polski, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Ich zadaniem było opracowanie koncepcji rewitalizacji terenów i obiektów po byłej fabryce „Frotex” w Prudniku. Partnerami warsztatów współorganizowanych przez CBEKZ i IA były 4 uczelnie z Niemiec Branderbuegische Technische Universitat), Włoch (Universita Della Calabria) Hiszpanii (Universidad de Granada) i Portugalii (Universidad de Beira Interior). 
https://arc.pans.nysa.pl/index.php?p=16


REVITRACH

Revitarch to warsztaty zrealizowane w 2016 roku, które były kontynuacją kursu intensywnego CONSARCH, organizowanego we współpracy CBEKZ i IA. Ich celem było opracowanie założeń konserwatorsko-architektonicznych dotyczących fortyfikacji nyskich. 

W warsztatach wzięli udział studenci z Hiszpanii (Universidad de Granada) Ukrainy (Politechnika Lwowska), oraz studenci z PWSZ z kierunku Architektura i Urbanistyka.


RESPECT 

RESPECT to projekt z lat 2013-2015, który koncentrował się na wypracowaniu wspólnych rozwiązań problemów związanych z konserwacją zabytków i środowiska naturalnego. Jest to nowatorskie podejście do zarządzania dziedzictwem kulturowym uwzględniające czynnik środowiskowy i społeczny w kontekście jego ochrony i rozwoju.
Projekt był realizowany wraz z Partnerami z Finalandii (Metropoliaa University in Vantaa) i Słowacji (Vysoka Skola Vytvarnych Umeni w Bratysławie).