Zakład Konserwacji Zabytków

Pracownicy

  • dr hab. Małgorzata Korpała, prof. ucz. – kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków
  • dr Katarzyna Stefańczyk - specjalista ds. badań laboratoryjnych