Zakład Konserwacji Zabytków

Pracownicy

  • dr Paweł Karaszkiewicz - kierownik ds. merytorycznych:
  • mgr Anna Opałka - kierownik ds. administracyjnych

Pracownicy:

  • dr Katarzyna Stefańczyk - specjalista ds. badań
  • mgr Renata Szelwach - dyplomowany konserwator dzieł sztuki z zakresu malarstwa i rzeźby polichromowanej
  • Łukasz Gadomski - renowator zabytków