Biuro Praktyk i Karier Zawodowych

Informacje dla pracodawców

Szanowni Pracodawcy,

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PANS w Nysie zaprasza Państwa do nawiązania współpracy oraz zapoznania się z ofertą jaka została dla Państwa przygotowana.

Współpracujemy z Pracodawcami w zakresie:

  • rekrutacji dobrze wykwalifikowanych pracowników,
  • wyszukiwania studentów, którzy chcieliby napisać dedykowaną pod Państwa firmę pracę dyplomową,
  • organizacji szkoleń dla studentów i absolwentów PANS w Nysie poszerzających ich wiedzę oraz umiejętności,
  • promowania Państwa ofert pracy na stronie Biura Karier PANS w Nysie oraz w gablotach na terenie Uczelni; aby zamieścić ofertę pracy uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres: biurokarier@pans.nysa.pl,
  • organizacji spotkań w ramach programu "Poznaj firmę - znajdź pracę". Celem projektu jest nawiązanie długofalowej współpracy na płaszczyźnie pracownik - pracodawca, a program każdego spotkania zakłada prezentację firmy, dyskusję na temat kulis pracy oraz przedstawienie dostępnych ofert pracy,
  • organizacji wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.

Poniżej prezentujemy Państwu informacje o kierunkach, na jakich kształcimy naszych studentów. Mamy nadzieję, że będą one Państwu pomocne przy poszukiwaniu dobrze wykształconych pracowników.

Nauki artystyczne:
Jazz i muzyka estradowa

Nauki artystyczne:
Jazz i muzyka estradowa

Nauki ekonomiczne:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość

Nauki humanistyczne:
Filologia angielska
Filologia germańska
Język biznesu angielski

Nauki medyczne:
Dietetyka
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Zdrowie Publiczne

Nauki techniczne:
Architektura i urbanistyka
Informatyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji