Biuro Praktyk i Karier Zawodowych

Rozpocznij karierę z Schattdecor

Rozpocznij karierę z Schattdecor

PŁATNY STAŻ W LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI

Program stażowy z możliwością zatrudnienia po zakończeniu edukacji.

Szanowni Państwo,
Pierwsze zdobyte doświadczenie zawodowe - w parze w dobrym wykształceniem – są bardzo często elementami, które sprawiają, że Student po ukończeniu realizowanych przez siebie studiów wchodzi na rynek pracy przygotowany, z dużo szerszą perspektywą zdobycia atrakcyjnej pracy. Jako Schattdecor dajemy możliwość zdobycia tego doświadczenia w ramach programu praktyk i staży studenckich.

O programie
Czas trwania praktyki lub stażu jest ustalany indywidualnie ze studentem. Celem programu jest zapoznanie studenta z procesami realizowanymi w naszej firmie przy jednoczesnym zapewnieniu gruntu do rozwoju i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Przygotowany przez nas program skierowany jest do studentów ostatnich semestrów studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych – preferowane kierunki to: zarządzanie i inżynieria produkcji.

Zadania stażysty / praktykanta:

 • kontrola jakości dostaw surowców,
 • kontrola jakości półproduktów i wyrobów gotowych,
 • zwalnianie procesów produkcyjnych,
 • obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w kontroli jakości farb i lakierów,
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych testów i analiz,
 • archiwizacja próbek materiałów wyjściowych i produktów,
 • monitorowanie powtarzalności otrzymanych wyników,
 • opracowywanie specyfikacji materiałowych i kart charakterystyki nowych wyrobów,
 • udział w projektach optymalizacyjnych procesów produkcji farb i lakierów.

Czego wymagamy?
najważniejsze dla nas jest Twoje zaangażowanie i chęć rozwoju,
znajomości języka angielskiego lub niemieckiego,
umiejętności obsługi pakietu MS Office na potrzeby tworzenia dokumentów i zestawień,
umiejętności bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz ustalania priorytetów przy realizacji wyznaczonych zadań,
otwartości i komunikatywności oraz gotowości do współpracy z zespołem.

Oferujemy

 • możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w międzynarodowej firmie o charakterze produkcyjnym,
 • nowoczesne, wyposażone w sprzęt laboratoryjny stanowisko pracy
 • wynagrodzenie przez cały okres stażu, praktyki
 • zakwaterowanie na czas praktyki, stażu – koszt pokrywa firma,
 • stała opieka merytoryczna i organizacyjna ze strony przydzielonego opiekuna.
 • benefity pozapłacowe (koncerty, spotkania, wydarzenia sportowe, wydarzenia w ramach programu „zorganizuj to z nami”)

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z podaniem o przyjęcie na staż/praktykę na adres mailowy: rekrutacja@schattdecor.pl

ULOTKA


Z pozdrowieniami
Schattdecor Sp. z o.o.