Biuro Praktyk i Karier Zawodowych

Oferty pracy - Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Opolu

Oferty pracy - Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Opolu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Opolu rozwija się dynamicznie jako jednostka kliniczna. Rozszerzamy zakres świadczeń medycznych, co daje pole do rozwoju zawodowego w wielu profesjach medycznych i niemedycznych. Na modernizacje i doposażenie w nowoczesny sprzęt w ostatnich latach pozyskaliśmy 150 mln zł., a w bieżącym roku oddajemy do użytku centra badawcze, w których prowadzone będą badania kliniczne. To korzyść dla pacjentów, ale także dla chcących rozwijać się naukowo i poszukujących atrakcyjnego miejsca pracy. USK w Opolu w 2021r. został laureatem m. in. Opolskiej Nagrody Jakości oraz uzyskał certyfikat ministra zdrowia potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego. Nasz szpital tworzy kadra doceniana za swe osiągnięcia również na arenie międzynarodowej. Zapraszamy do naszych zespołów! Jesteś zainteresowany/a? Aplikuj!

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zaprasza do wysłania swej aplikacji na stanowiska: