Samorząd Studencki

Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami!
Ubezpieczenie NNW
Mikołajkowy Maraton Fitness
Rekrutacja KA-171 dla studentów na studia ERASMUS+ do krajów partnerskich. Nabór do 20.12.2023r.
Rekrutacja na wyjazdy studentów na praktyki i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+. Zgłoszenia do 20.12.2023r.
Informacje ogólne dla kandydatów przyjętych na studia w PANS w Nysie
KOMUNIKAT dla studentów studiów stacjonarnych
Wyprawa na Matterhorn
Rekrutacja dla studentów na studia ERASMUS+ KA-131. Nabór do 31.10.2023r.
KOMUNIKAT dla studentów studiów stacjonarnych
Archiwum PWSZ w Nysie