Kosmetologia

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek kosmetologia

COLLEGIUM MEDICUM
Budynek D
ul. Ujejskiego 12
48-300 Nysa

Dziekanat nr 2
Kosmetologia

mgr inż. Beata Wilk
pokój D122
telefon 77 4355955
e-mail dziekanat.kosm@pans.nysa.pl

Dziekan:
dr n. o zdr. Roman Palacz
e-mail roman.palacz@pans.nysa.pl

Prodziekan - kierunek kosmetologia
mgr Agnieszka Pulik
pokój D106
telefon 77 4091663
e-mail agnieszka.pulik@pans.nysa.pl

Pokój wykładowców
pokój D104
            
Portiernia
pokój D3
telefon 77 4091665