Kosmetologia

Opis praktyk

Wymiar, zasady i formy odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Celem praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia jest:

  • wykorzystanie w praktyce wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie studiów,
  • zapoznanie się z wyposażeniem gabinetów, organizacja pracy oraz kosmetykami stosowanymi w miejscu praktyk, znajomość ich praktycznego użytkowania, składów, ustalanie celowości, wskazań,
  • nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania zabiegów zgodnie z programem studiów,
  • zapoznanie się z charakterem pracy w laboratoriach wytwarzających kosmetyki i farmaceutyki, aptekach dermo-kosmetycznych, firmach kosmetycznych.

Wymiar i miejsce odbywania praktyk studenckich:

Miejsce praktyk do wyboru w zależności od wybranej specjalności:
gabinety kosmetyczne, gabinety medycyny/dermatologii estetycznej, ośrodki SPA i gabinety Day-SPA, ośrodki odnowy biologicznej, laboratoria kosmetyczne, laboratoria firm farmaceutycznych zajmujące się technologią kosmetyku, firmy kosmetyczne, wytwórnie kosmetyków.

Zasady zaliczenia praktyk:
Przedstawienie w wymaganym terminie dokumentów poświadczających odbycie praktyki oraz uzyskane oceny (dziennik praktyk, świadectwo odbycia praktyki, siatka ocen). Uzyskanie pozytywnej opinii Instytutowego Opiekuna Praktyk w trakcie kontroli praktyk.

Formy odbywania praktyk:
Przeprowadzanie wywiadu kosmetycznego oraz wykonywanie czynności przygotowawczych do zabiegów. Asystowanie i samodzielne wykonywanie zabiegów zgodnie z programem praktyk.

Szczegółowe przepisy odbywania, zaliczenia i zwolnienia z praktyk studenckich znajdują się w Instytutowym Regulaminie Praktyk:

Umowa dotycząca organizacji praktyki zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie - UMOWA