Kosmetologia

Specjalności i przedmioty

W ramach kierunku KOSMETOLOGIA prowadzone są dwie specjalności:
Kosmetologia specjalistyczna
Chemia i technologia kosmetyczna
Przedmioty kształcenia ogólnego
Etyka
Język obcy
Technologia informacyjna
Etykieta w życiu publicznym
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy przedsiębiorczości i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Prawo medyczne i aspekty prawa w usługach kosmetycznych
Aspekty prawne produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne
Przedmioty podstawowe
Anatomia
Fizjologia i patofizjologia
Histologia
Biochemia
Biologia i genetyką
Biofizyka
Mikrobiologia i immunologia
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Higiena
Pierwsza pomoc
Farmakologia
Przedmioty kierunkowe
Chemia kosmetyczna
Receptura kosmetyków
Historia kosmetologii
Dermatologia
Techniki relaksacyjne
Kosmetologia pielęgnacyjna
Kosmetologia upiększająca
Estetyka
Fizjoterapia i masaż
Sensoryka i aromaterapia
Metodologia badań naukowych i seminarium licencjackie
Praca licencjacka
Przedmioty specjalnościowe
Kosmetologia specjalistyczna
Kosmetologia stosowana
Kosmetologia lecznicza
Kosmetologia profilaktyczna
Wizaż i stylizacja
Odnowa biologiczna
Kształtowanie sylwetki zabiegami z zakresu balneoterapii i hydroterapii
Technologia form kosmetyku
Chirurgia plastyczna
Chemia surowców kosmetycznych
Zasady prawidłowego żywienia i dietetyka
Podstawy farmakognozji i technologii surowców
Podstawy alergologii
Aparatura przemysłu kosmetycznego
 
Technologia wyrobów perfumeryjnych i kosmetyki kolorowej