Kosmetologia

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy dr Małgorzatę Dalewską

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy  dr Małgorzatę Dalewską

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

dr Małgorzatę Dalewską
wykładowcę Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

Pani Doktor była związana z kierunkiem kosmetologia od początku jego istnienia, prowadziła również  zajęcia dydaktyczne na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka.

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor wraz ze społecznością akademicką PANS w Nysie