Zakład Konserwacji Zabytków

Linki

PaństwowaAkademia Nauk Stosowanych w Nysie www.pans.nysa.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu www.wuozopole.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa www.nid.pl

Renowacje i Zabytki www.renowacjeizabytki.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie www.asp.krakow.pl

Muzeum w Nysie www.muzeum.nysa.pl