Akademicki Związek Sportowy

Legitymacje AZS 2022/2023

Legitymacje AZS 2022/2023

Nowy system członkowski Planeta AZS na rok akademicki 2022/2023

Główna zmiana w działaniu systemu to obowiązek akceptacji wniosku o członkostwo przez Klub AZS. Nie ma możliwości uzyskania członkostwa bez akceptacji Klubu. Oznacza to, że po wypełnieniu formularza (odnawiającego lub nowego członka) zostaje on przesłany do Klubu. Po weryfikacji i jego akceptacji NA E-MAIL UŻYTKOWNIKA PRZESŁANY ZOSTAJE LINK DO PŁATNOŚCI – dopiero po jej wykonaniu członkostwo jest kompletne, a ubezpieczenie obowiązuje od dnia następnego. 


Przed rozpoczęciem wypełniania formularza należy przygotować:

  1. Zdjęcie do legitymacji w formie elektronicznej 
  2. Uczniowie/studenci – skan lub zdjęcie legitymacji uczniowskiej/studenckiej (przód i tył) 
  3. Nauczyciele/wykładowcy/trenerzy - skan lub zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu w danej placówce (do legitymacji ITIC)

Formularze oraz wszystkie informacje o członkostwie, legitymacjach AZS, ubezpieczeniach dostępne na stronie: http://www.azs.pl/legitymacje