Akademicki Związek Sportowy

Klub AZS Państwowej Akademii nauk Stosowanych w Nysie uzyskał w 2022 r. dofinansowanie realizacji zadania publicznego

Klub AZS Państwowej Akademii nauk Stosowanych w Nysie uzyskał w 2022 r. dofinansowanie realizacji zadania publicznego

Klub Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie uzyskał w 2022 r. dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „Klub” w kwocie 15.000 zł.

Dysponentem Funduszu jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki. 

Termin realizacji zadania 1 września 2022 r. – 30 listopada 2022 r. 

Opis zadania:

Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa w kategorii młodzików oraz w dyscyplinie tenis stołowy.