Samorząd Studencki

Otwarta rekrutacja na wyjazdy studentów na praktyki i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+

Otwarta rekrutacja na wyjazdy studentów na praktyki i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+

Zgłoszenia on-line do 18.05.2023 poprzez stronę www.erasmus.pans.nysa.pl

Trwa rekrutacja na 2-miesięczne wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ (projekt K131). 
W rekrutacji może wziąć udział każdy student PANS w Nysie na podstawie posiadanego kapitału mobilności z programu Erasmus+.
Aby zrealizować mobilność Erasmus+ należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:
- uzupełnić formularz on-line www.erasmus.pans.nysa.pl
- przesłać swoje CV oraz list motywacyjny w j. angielskim na adres mailowy bwm@pans.nysa.pl
- uzupełnić kartę rekrutacyjną po pobrania ze strony DOKUMENTY DO POBRANIA
(z kartą należy podejść do Dziekanatu po średnią ocen oraz do Kierunkowego Koordynatora po podpis). 

W przeciwieństwie do wyjazdu na studia, gdzie lista dostępnych uczelni partnerskich jest podana przez biuro BWM, student zainteresowany praktykami sam znajduje firmę, w której chce pracować. Musi się z nią skontaktować, zapytać o możliwości odbycia stażu w ramach praktyk Erasmus+ (i o kwestie związane z podpisywaniem wymaganych dokumentów). Dodatkowo może odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli proces rekrutacyjny zostanie zakończony, zainteresowana osoba potwierdza staż, obowiązki i czas trwania wyjazdu, a następnie wypełnia wymagane dokumenty z uczelni. Oczywiście Biuro Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie udziela wsparcia studentom przy znalezieniu instytucji przyjmującej. 

W jakich instytucjach można odbywać praktyki?
Praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+ można odbyć w firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. przy projekcie lub w laboratorium), w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea itp. Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami i w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Instytucja, w której będą odbywać się praktyki, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Do jakich krajów można wyjechać na praktyki Erasmus+?
Możemy jechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

Jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem?
Podstawowym dokumentem związanym z wyjazdem na praktyki Erasmus+ jest „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeships - LAT), który musi być wypełniony i podpisany przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta. Porozumienie określa daty pobytu studenta za granicą, jego obowiązki podczas stażu i zawiera informacje dotyczące firmy przyjmującej (również dane przełożonego). LAT stanowi podstawę do uznania i zaliczenia praktyk przez uczelnię.
Przed samym wyjazdem student musi również podpisać umowę dotyczącą wyjazdu na praktyki oraz wypłaty stypendium. W umowie tej określona jest wysokość grantu, sposób jego wypłaty oraz termin, w jakim trzeba się rozliczyć z uczelnią macierzystą z dokumentów po powrocie z wyjazdu. Wyjazd na praktyki może być również realizowany bez stypendium finansowego lub z dofinansowaniem częściowym (np. na część wyjazdu student otrzymuje grant, a na część wyjazdu otrzymuje grant zerowy, natomiast dzięki rekrutacji przez uczelnię ma możliwość wyjazdu w ramach programu).

Praktyki obowiązkowe a praktyki dodatkowe
W zależności od wymagań ustalonych przez uczelnię, na praktyki w ramach programu Erasmus+ można w wielu przypadkach wyjechać zarówno na praktyki obowiązkowe, czyli określone programem studiów i odpowiednimi punktami ECTS, wpisane w siatkę przedmiotów na stronie uczelni, jak i na praktyki dodatkowe, czyli dodatkowy wyjazd zagraniczny rozwijający umiejętności studenta. Odbycie obowiązkowych praktyk studenckich w firmie polskiej, nie wyklucza studenta z rekrutacji na praktyki Erasmus+.

Gdzie szukać praktyk Erasmus+
Jest wiele stron internetowych, na których można znaleźć praktyki zagraniczne, jednak najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt z firmami - szukanie firm w regionie Europy, który nas interesuje i kontakt mailowy z firmami z odpowiednich sektorów, odpowiadających dziedzinie studiów studenta. Wtedy student wysyła maile do firm, załączając swoje CV i pytając, czy firma szuka praktykantów. Przykładowe maile do firm można znaleźć na grupie FB Studenckie wyjazdy z Erasmus+.
 
Praktyki można znaleźć na: