Samorząd Studencki

Kurs języka hiszpańskiego dla studentów Akademii w Nysie

Kurs języka hiszpańskiego dla studentów Akademii w Nysie

Biuro Współpracy Międzynarodowej organizuje intensywny kurs języka hiszpańskiego dla studentów nyskiej Akademii. Kurs przewiduje 20 godzin nauki języka hiszpańskiego od podstaw. 

Zajęcia w ramach kursu będą się odbywać w wybrany przez zrekrutowanych kandydatów dzień od godz. 15.30, w terminie od 14.11.2022 do 10.02.2023r.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 7.11.2022, a w przypadku osób niebędącymi studentami nyskiej Akademii dodatkowo wniesienie opłaty uczestnictwa przelewem jednorazowym w wysokości 250 zł za całość kursu w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2022. 

Ważne: decyduje kolejność zgłoszeń! Ilość miejsc jest ograniczona! Regulamin kursu językowego.
Szczegółowe informacje w Biurze Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie bwm@pans.nysa.pl