Centrum Badawczo Edukacyjne Zrównoważonego Rozwoju PANS w Nysie

Alternatywne źródła energii - zrównoważony rozwój
Rozmowy o nowej technologii z CAT Malmö ze Szwecji!
Nagroda "Zielonego Feniksa" dla prof. Bogusława Szuby
Nyska Energetyka Cieplna i PWSZ w Nysie będą współpracować