Biuro Obsługi Projektów

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Tytuł projektu

Program

Termin realizacji

Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym – budowa obiektu dydaktyczno-administracyjnego PWSZ w Nysie

RPO

14.03.2006 - 31.12.2014

Wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla kierunku Informatyka w PWSZ w Nysie

RPO

01.07.2007 - 31.12.2009

Nowe kierunki kształcenia PWSZ w Nysie szansą rozwoju regionu opolskiego- wyposażenie obiektów dydaktycznych

RPO

15.02.2007 -  31.12.2012

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

PO KL

01.10.2008 - 30.06.2015

Kreator Innowacyjności

Kreator innowacyjności- wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

01.04.2010 - 31.12.2010

Potrafię ratować Twoje życie

PO KL

07.2010 – 01.2011

Zróbmy coś razem - PWSZ w Nysie i sektor MŚP

PO KL

01.09.2010 - 30.09.2011

e-Senior w gminie Nysa

PO KL

15.09.2010 - 15.12.2010

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy  PWSZ  w Nysie

RPO

01.12.2010 -30.12.2013

Podniesiesz kwalifikacje - zdobędziesz pracę

PO KL

01.02.2011 - 30.09. 2011

Aktualizacja kwalifikacji

PO KL

01.05.2011 - 31.01.2012

I Ty możesz zostać przedsiębiorcą

PO KL

01.06.2011 - 30.09.2012

Dobry staż szansą innowacji w Twoim przedsiębiorstwie

PO KL

01.09.2011 - 30.04.2012

Kreator Innowacyjności

Kreator innowacyjności- wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

01.10.2011 - 30.06.2013

Nyska kuźnia młodych talentów

PO KL

17.10.2011 - 17.07.2012

Praktyka na miarę XXI wieku

PO KL

01.02.2012 - 30.06.2015

Nyski Uniwersytet Dziecięcy

PO KL

01.09.2012 - 30.06.2013

Zdaj maturę, rozwiń skrzydła

PO KL

01.09.2012 - 30.06.2013

Nauka i biznes razem - współpraca w praktyce

PO KL

01.11.2012 - 30.06.2013

Nauka i biznes razem - dobry staż szansą innowacji II

PO KL

01.11.2012 - 31.07.2013

Zakup urządzeń i niezbędnego wyposażenia do świadczenia nowych usług dla Biznesu przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie

RPO

23.11.2012 - 31.12.2013

Zainwestuj w szkolenia

PO KL

01.12.2012 - 30.09.2013

Potęga ucznia

PO KL

01.02.2013 - 31.07.2014

Z Uczelni do biznesu

PO KL

01.05.2013 - 31.10.2013

Nauka i biznes - współpraca w praktyce II

PO KL

01.05.2013 - 31.12. 2013

Skarby z odzysku II – Edukacja ekologiczna klas III szkół podstawowych gmina nysa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

21.09.2013 - 30.11.2013

Nyski Uniwersytet Gimnazjalisty

PO KL

01.12.2013 - 30.06. 2014

Nyska Akademia Maturzysty

PO KL

01.12.2013 - 31.05.2014

Rozwój e-usług publicznych i systemu zarządzania w PWSZ w Nysie

RPO WO

13.01.2014 - 30.11.2019

Druga młodość w kadrze

ASOS

24.04.2014 - 31.12.2014

Przyroda –Poznaję -Szanuję-Chronię

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

01.09.2014 - 30.11.2014

Czas na innowacje Opolszczyzno – Kreowanie w przedsiębiorstwach czynników stymulujących innowacje

PO KL

01.09.2014 - 31.05.2015

SIS OPOLSZCZYZNY – STAŻE I SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Opolszczyzny

PO KL

01.09.2014 - 30.06.2015

Nauka nie musi być nudna!

PO KL

01.09.2014 - 30.06.2015

Edukacja bez porażek

PO KL

01.09.2014 - 31.05.2015

Przyroda - poznaję, szanuję, chronię (edycja II)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

09.2015  - 11.2015

Studencka Akademia Przedsiębiorczości

Program edukacji ekonomicznej

01.10.2015 – 31.03.2016

Remont hali sportowej PWSZ w Nysie przy ulicy Głuchołaskiej i przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

 Modernizacja infrastruktury sportowej

01.01.2016- 31.10.2016

Czysty świat wokół nas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

09.2016  - 11.2016

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

POWER

I edycja:

17.11.2016 - 30.06.2018

II edycja:

10.07.2018 - 31.08.2019

Podniesienie  kompetencji zawodowych  studentów PWSZ w Nysie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

POWER

01.12.2016 - 31.03.2018

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego przez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

RPO WO

2017 – 2022

Uniwersytet Dziecięcy  przy PWSZ w Nysie

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

02.2017 – 06.2017

Studencka Akademia Przedsiębiorczości II

Program edukacji ekonomicznej

01.10.2017 – 31.03.2018

Rozwój praktycznych kompetencji i kwalifikacji studentów oraz kadry PWSZ w Nysie wraz z dostosowaniem ich do potrzeb rynkowych

POWER

01.02.2018 - 31.01.2022

Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców

POWER

01.09.2018 - 30.06.2021

Kształcenie ustawiczne seniorów

POWER

01.02.2019 - 31.01.2023

Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia

POWER

15.04.2019 - 31.12.2023

Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie

POWER

01.04.2020 – 30.09.2023

Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie

POWER

15.04.2020 - 31.12.2023

Modernizacja Domu Studenta – dostosowanie do wymogów sanitarnych związanych z zagrożeniem COVID-19

Inwestycja budowlana

2020 - 2021

ERA Nauki w PWSZ w Nysie czyli Edukacja, Rozwój i Aktywność w Nauce

ERA Nauki w PWSZ w Nysie czyli Edukacja, Rozwój i Aktywność w Nauce

Społeczna odpowiedzialność nauki

01.01.2022 – 31.12.2023