Biuro Obsługi Projektów

Zadania

 • Pomoc i doradztwo oraz nadzór nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Wyszukiwanie oraz prezentacja ciekawych konkursów
 • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Urzędem Pracy, Polska Agencją Rozwoju Regionalnego, innymi ministerstwami i przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Polsce
  w celu konsultacji działań podejmowanych w projektach.
 • prowadzenie i inicjowanie działalności doradczej i informacyjnej z zakresu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych przy realizacji przedsięwzięć.
 • Współpraca z instytucjami i uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą w zakresie realizacji wspólnych projektów
 • Współpraca z przedstawicielami organów zarządzających programami operacyjnymi i środkami z funduszy strukturalnych przydatnymi w planowaniu rozwoju PWSZ w Nysie
 • Monitorowanie, kontrola i nadzór nad realizacją działań w ramach projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych pod względem zgodności z zasadami programu.
 • Prowadzenie strony internetowej Biura Projektów
 • Archiwizowanie dokumentów związanych z zakończonymi projektami realizowanymi w PWSZ, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych.