Biuro Obsługi Projektów

Modernizacja stadionu sportowego na stadion lekkoatletyczny certyfikowany przy ulicy Kraszewskiego w Nysie

Modernizacja stadionu sportowego na stadion lekkoatletyczny certyfikowany przy ulicy Kraszewskiego w Nysie

Projekt jest finansowany z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach: „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest: remont wraz z przebudową i budową budynku zaplecza szatniowego, gospodarczego i higieniczno-sanitarnego stadionu miejskiego w Nysie przy ul. Kraszewskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana na bazie istniejącego Stadionu Miejskiego w Nysie przy ul. Kraszewskiego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i parametrów przestrzennych. 

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 do 31.12.2023 
Dofinansowanie: 6 306 100 zł
Wartość projektu ogółem: 14 370 000 zł