Biuro Obsługi Projektów

Modernizacja Domu Studenta – dostosowanie do wymogów sanitarnych związanych z zagrożeniem COVID-19

Modernizacja Domu Studenta – dostosowanie do wymogów sanitarnych związanych z zagrożeniem COVID-19

PWSZ w Nysie otrzymało dofinansowanie na projekt inwestycyjny z budżetu państwa (Ministerstwo Edukacji i Nauki)

Rodzaj inwestycji: 
Planowana do realizacji inwestycja polega na modernizacji Domu Studenta przy PWSZ w Nysie, ul. Kościuszki 2, obejmuje wykonanie szeregu prac remontowych w zakresie likwidacji pokoi trzyosobowych oraz pomieszczeń sanitarnych wspólnych, w tym w pokojach dwuosobowych, wykonanie szeregu prac adaptacyjnych

Cel inwestycji:
Zasadniczym celem inwestycji, obejmującej modernizację Domu Studenta jest zapewnienie bezpiecznych warunków zakwaterowania w domu studenckim w trakcie epidemii COVID-19, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz pozostałymi właściwymi rozporządzeniami MNiSW, w tym środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni.

Okres realizacji projektu: 2020-2021  
Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji : 1 200 000 zł