Akademickie Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W dniu 15.04.2023r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie pełniącej rolę Wojewódzkiego Komitetu  odbył się etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Partnerem Uczelni oraz sponsorem nagród dla uczestników, którzy uzyskali kwalifikację do etapu centralnego była Firma UMICORE POLAND - światowy  lider  w produkcji komponentów do baterii, która posiada zakład produkcyjny w Nysie.

UMICORE Jako firma technologiczna, której celem jest zrównoważony rozwój, stawia wszystko na podejście technologiczne w kierunku dekarbonizacji, takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Celem długoterminowym firmy jest realizacja strategii RISE „Let's Go for Zero", w tym  minimalizacja negatywnych efektów działalności i maksymalizacja pozytywnego wpływu na społeczeństwo i na rzecz klimatu. Umicore tworzy nie tylko nowe technologie i produkty, ale również zajmuje się recyklingiem, który pozwala na powtórne wykorzystywanie rzadkich metali zgodnie z filozofią obiegu zamkniętego.

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH wdraża ideę zrównoważonego rozwoju zawartą w strategii Uczelni. Dotyczy to zarówno promowania zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie, poszerzania programów nauczania o jej elementy, jak i dostosowania Uczelni do funkcjonowania zgodnie z jej zasadami. Wdrożono już także certyfikowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i energią, a Uczelnia została wysoko oceniona jako jedna z kilku Uczelni z Polski w rankingu „Green Metrix".

Uczelnia poszerzyła również swoją ofertę edukacyjną o studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, którego absolwenci otrzymają wiedzę i umiejętności praktyczne między innymi w zakresie wykorzystania nowoczesnych źródeł energii oraz projektowania i zarządzania procesami dla gospodarki obiegu zamkniętego.

Merytorycznym  organizatorem  i patronem  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Klimatu i Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Główne cele olimpiady to:

Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi. Popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i procesom degradacji środowiska, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. Propagowanie metod ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowania zasobów przyrody. Zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą i przepisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony środowiska.

Tematyka olimpiady obejmowała takie zagadnienia jak: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska

Prawo udziału w etapie II (okręgowym) miało po 3 reprezentantów każdej placówki, którzy uzyskali minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym zorganizowanym w szkołach w styczniu br. (40 pkt.). W województwie opolskim to wymaganie spełniło 20 uczniów reprezentujących 11 szkół średnich. Zadanie uczestników II etapu polegało na rozwiązaniu 50 pytań testowych w części pisemnej. Do części ustnej zakwalifikowało się zgodnie z regulaminem 7 uczestników, którzy uzyskali co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi. Etap ustny polegał na udzieleniu odpowiedzi na 6 pytań z wylosowanego zestawu przed Komisją Konkursową oraz pozostałymi uczniami oraz ich opiekunami.

O kolejności zdobytych miejsc decydowała punktacja etapu ustnego zsumowana z wynikiem uzyskanym w części pisemnej.

Do finału centralnego, który odbędzie się   w terminie 2-3 czerwca br. na Mazowszu nad Zalewem Zegrzyńskim w Ryni, zakwalifikowanych zostało 7 uczestników, którzy wykazali się najlepszym wynikiem w obydwu etapach olimpiady: tj. części ustnej i pisemnej.

 • Sałamaj Zuzanna - 59 pkt.,   Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie; opiekun merytoryczny:  Oślizło Dorota
 • Hałasa Wiktoria - 58 pkt.,  I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie; opiekun merytoryczny:  Kochanowska Monika
 • Piaskowski Jakub - 58 pkt.,  Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształacace Nr V w Opolu; opiekun merytoryczny:  Pisarek Urszula
 • Drobisz Weronika - 55 pkt.,  Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształacace Nr V w Opolu; opiekun merytoryczny:  Pisarek Urszula
 • Wełomański Marek - 51 pkt., I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie; opiekun merytoryczny: Szymoniak Barbara
 • Łącki Mateusz - 50 pkt., Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie; opiekun merytoryczny:  Ostrowska Małgorzata
 • Skolik Natalia - 50 pkt., II LO im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, opiekun merytoryczny: Polinowska-Miłek Katarzyna

Oceny prac i wystąpień konkursowych dokonało Jury w składzie:

 • mgr Grażyna Leśniak (I LO w Nysie) - Przewodnicząca
 • dr n. med. Marta Misiarz (PANS w Nysie)
 • mgr inż.  Aneta Adamczyk (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie)
 • mgr Anna Opałka - Sekretarz (PANS w Nysie)

W czasie sprawdzanie prac konkursowych uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pokazie eksperymentalnym pt.: „Zielona energia jako element zrównoważonego rozwoju",  który przeprowadził dr inż. Piotr Chwastyk - Prorektor ds. współpracy i rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. W imieniu sponsora - UMICORE Poland nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu elektronicznego o wartości 1000 PLN wręczyła Pani Agata Czechowska. 

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu w etapie centralnym.
 

Galeria