Akademickie Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Alternatywne źródła energii - zrównoważony rozwój

Alternatywne źródła energii - zrównoważony rozwój

Konferencja pt. „Zrównoważona energetyka – Nysa 2024” zorganizowana została w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. W 2020 roku nyska Uczelnia podpisała porozumienie z Nyską Energetyką Cieplną Sp. z o. o. dotyczące patronatu naukowo – badawczego w zakresie wdrożenia alternatywnych źródeł energii w ramach Strategii „Zielona Energia w Gminie Nysa”.

Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. planuje inwestycję pod nazwą „Budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym – RDF”, która uzyskała dofinansowanie z Programu „Racjonalna Gospodarka odpadami Część 2) Instalacje Gospodarowania Odpadami” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czasie konferencji na temat „PWSZ w Nysie – Uczelnia Zrównoważonego Rozwoju” mówił Rektor PWSZ prof. Przemysław MalinowskiGłos zabierał także Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. Zagadnienia związane z planowaną inwestycją gminnej spółki „NEC – Nysa 2030 – efektywny system ciepłowniczy” – omówił Prezes NEC – Nysa Sp. z o.o. Artur Pawlak. Na temat „Ekologicznych rozwiązań dla energetyki cieplnej” – mówił Dyrektor Centrum Badawczo – Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju PWSZ w Nysie – dr inż. Jacek Tomasiak.

W konferencji i dyskusji uczestniczyli także m.in.: Pełnomocnik Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska i Polityki Klimatycznej - Paweł Sałek, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Artur Michalski oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminy. Konferencję prowadził Mirosław Aranowicz z NEC Nysa.

Na zakończenie podpisano porozumienia pomiędzy: PWSZ w Nysie, Gminą Nysa i Nyską Energetyką Cieplną Sp. z o. o., które dotyczy współpracy w ramach przygotowania i realizacji inwestycji pn. Rozbudowa NEC Sp. z o. o. w Nysie o wysoko sprawny blok energetyczny z produkcją energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji opalany paliwem alternatywnym RDF. Strony ustaliły współpracę w zakresie: transferu wiedzy poprzez wspólną organizację wydarzeń służących wymianie wiedzy i promocji przedsięwzięcia, organizację konferencji naukowych na temat alternatywnego paliwa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zacieśnienia współpracy w obszarze praktyk studenckich i badań paliwa alternatywnego.

Galeria