Ratownictwo medyczne

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne przygotowani są do wykonywania zawodu ratownika medycznego w: podstawowych i specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.
Absolwenci kierunku przygotowani są do studiów drugiego stopnia w obszarze nauk medycznych.