Ratownictwo medyczne

Inauguracja (nieoficjalna) pracowni symulacji medycznej Collegium Medicum

Inauguracja (nieoficjalna) pracowni symulacji medycznej Collegium Medicum

17. czerwca br. w budynku D odbyła się praktyczna część egzaminu dyplomowego studentów III roku ratownictwa medycznego. Egzamin przeprowadzono w pracowni symulacji medycznej, co było jej swoistym debiutem i nieoficjalnym otwarciem. W pełnym zakresie kształcenie w warunkach symulowanych „ruszy” w przyszłym roku akademickim.

dr Ireneusz Barziej