NOWOŚĆ! Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie rozpoczęła rekrutację na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną, a Minister Edukacji i Nauki udzielił naszej Uczelni pozwolenia na utworzenie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwenci studiów mogą podjąć pracę jako:

  • nauczyciel przedszkola w przedszkolach publicznych, niepublicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w klubach malucha, klubach przedszkolaka, punktach przedszkolnych, klasach zerowych,
  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III.

Posiadają również przygotowanie i kompetencje do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach I-III.

Zapraszamy do studiowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie: www.rekrutacja.pans.nysa.pl