Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Publikacja naukowa dr Grzegorza Kwaśniaka wykładowcy Nyskiej Uczelni

Publikacja naukowa dr Grzegorza Kwaśniaka wykładowcy Nyskiej Uczelni

W Oficynie Wydawniczej PANS w Nysie ukazała się kolejna publikacja Wydziału Nauk Społecznych pt. Koncepcja budowy systemu obrony powszechnej RP. Polska w wojnie hybrydowej i totalnej, autorstwa dr Grzegorza Kwaśniaka. Dotyczy ono stanu przygotowań do obrony naszego kraju w razie wojny. 

„Istniejący aktualnie w Polsce system obronny, został zbudowany w połowie lat 60. XX w. i do dnia dzisiejszego funkcjonuje na podstawie zasad zdefiniowanych ponad pół wieku temu. W tym okresie Polska pod względem politycznym, ekonomicznym i społecznym była całkowicie innym krajem, pozostającym w głębokiej zależności od ZSRR.
Dzisiaj Polska jest krajem niepodległym, z gospodarką wolnorynkową, ważnym członkiem UE i NATO oraz sojusznikiem USA, a Polacy narodem na nowo budującym swój patriotyzm oraz podmiotowość. Znajdujemy się więc w całkowicie innej sytuacji geopolitycznej i społecznej, a także musimy stawić czoła całkowicie innym zagrożeniom. (…)
Przedstawiona w pracy propozycja budowy systemu obrony powszechnej jest jednocześnie skierowana do wszystkich ekspertów i pasjonatów, w celu rozpoczęcia prac nad nowym modelem polskiego systemu obronnego.” (ze wstępu)

Pozycja dostępna w wybranych bibliotekach. Polecamy do lektury.

Katalog Biblioteki PANS w Nysie