Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność

1. Iwona Podpora - Przewodnicząca
2. Ewa Jamińska - Z-ca Przewodniczącego-Skarbnik
3. Władysław Sztandera - Sekretarz