Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Złoty Stok

UTW Złoty Stok

UTW ze Złotego Stoku 28.09.2022 przeprowadził sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Gości i uczestników zebrania przywitała Pani Cecylia Jureczek Prezes złotostockiego UTW.

W trakcie zebrania sprawozdanie z działalności Zarządu oraz finansowe przedstawiła Pani Cecylia Jureczek Prezes UTW. W wystąpieniu podziękowała osobom, instytucjom i urzędom, które wspierają, ale też dofinansowują działalność UTW. Podziękowała też studentom za zaangażowanie w realizację programu i za aktywność.

Pan dr P. Bernat poinformował o zmianie statusu Uczelni na Państwową Akademię Nauk Stosowanych. Życzył - w imieniu nyskiego środowiska akademickiego - słuchaczom UTW ze Złotego Stoku i obecnym na zebraniu sukcesów w kolejnym roku działalności.