Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Paczków

UTW Paczków

UTW z Paczkowa 30.09.2022 zainaugurował czwarty rok działalności. Gości i uczestników Inauguracji przywitała Pani Jolanta Kalisz – wiceprzewodniczącą paczkowskiego UTW. Były życzenia i drobne upominki.

W trakcie inauguracji wykład o "relacjach Polski i Ukrainy, w tym o udziale mieszkańców i gminy Paczków w pomocy Ukraińcom" wygłosił Pan Artur Rolka Burmistrz Paczkowa, który przedstawił także osobiste doświadczenia.

Nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie. Była też prezentacja działalności PUTW w minionym roku i najbliższych zamierzeń Uniwersytetu.

W trakcie uroczystości miał miejsce występ Chóru Hosanna pod batutą Pana dr. Mariusza Drożdżala z PWSZ w Nysie, a także wyjątkowa niespodzianka, tj. występ studentki PWSZ w Nysie – pani Hanny Posid oraz absolwenta tejże uczelni – pana Martina Rataja.

Pan dr P. Bernat życzył -w imieniu nyskiego środowiska akademickiego- słuchaczom UTW z Paczkowa i obecnym na inauguracji wielu sukcesów w nowym roku akademickim 2022/2023.

Galeria