Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Nowa Ruda

UTW Nowa Ruda

UTW z Nowej Rudy 03.10.2022 zainaugurował kolejny rok akademicki. Gości i uczestników Inauguracji przywitała Pani Anna Szczepan, Pełnomocnik dyrektora MOK ds. Noworudzkiego UTW. Były życzenia i drobne upominki.

W trakcie inauguracji wykład o "Polsko - Czeskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej" wygłosił Pan Julian Golak, który od 32 lat jest organizatorem tych wydarzeń.

Nowo przyjęci studenci otrzymali z rąk Pana dr. Piotra Bernata legitymacje studenckie. Była też prezentacja podsumowująca działalność UTW Nowa Ruda.

Pan dr P. Bernat życzył -w imieniu nyskiego środowiska akademickiego- słuchaczom UTW z Nowej Rudy i obecnym na inauguracji wielu sukcesów w nowym roku akademickim 2022/2023.

Info. o inauguracji
Rozpoczęcie roku akademickiego Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - nowaruda24.pl

A także
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Nowej Rudzie - YouTube
 

Galeria