Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Nowa Ruda

UTW Nowa Ruda

UTW Z Nowej Rudy 13 czerwca uroczyście pożegnał rok akademicki 2021/2022. Zakończenie roku z udziałem gości i słuchaczy NUTW odbyło w MOK w Nowej Rudzie. 

Pani Anna Szczepan Pełnomocnik Dyrektora MOK ds. NUTW przywitała zaproszonych gości i słuchaczy, przestawiła działalność w mijającym roku, a na koniec uchyliła nieco rąbka tajemnicy co do planów wakacyjnych, w tym wyjazdowych i warsztatowych. 

Pan dr P. Bernat w swym wystąpieniu przekazał pozdrowienia, podkreślał zaangażowanie NUTW w działalność społeczną i charytatywną, życzył udanego świętowania 15-lecia Uniwersytetu, a także przypomniał, że w 2022 obchodzimy 10-lecie współpracy NUTW z PWSZ w Nysie, co przyjęto gromkimi brawami. 

W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia „Serce za serce”. Wśród wyróżnionych był Pan dr P. Bernat. Uroczystości dopełnił koncert „Piosenek z lat dwudziestych i trzydziestych” w wykonaniu Bożeny Maksylewicz. Współprowadzącą wydarzenie była Pani Marta Sługocka członek Zarządu, a prezentację o działalności UTW Nowa Ruda przygotowała Pani Teresa Bogusz. 

Życzymy udanego wypoczynku letniego i szczęśliwego powrotu do zajęć po wakacjach.

Galeria