Uniwersytety Trzeciego Wieku

UTW Korfantów

UTW Korfantów

04.10.2022r. UTW Korfantów zainaugurował rok akademicki 2022/2023. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Czesława Niemena.

Pani Danuta Minartowicz-Rejlich Prezes UTW Korfantów, po przywitaniu gości, przedstawiła działalność UTW i plany pracy na nowy rok akademicki.

Wśród zaproszonych gości byli: Pan Jarosław Szewczyk Z-ca Burmistrza, Pani Danuta Korzeniowska Wice-Przewodnicząca Rady Powiatu, ks. proboszcz Jacek Wilczyński,  Pan dr inż. Piotr Bernat Pełnomocnik Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, Pani Małgorzata Sinicka Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, uhonorowana tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia UTW w Korfantowie.

W trakcie uroczystości przyjęto nowych członków UTW. Wykład Inauguracyjny przybliżający historię miasta Korfantów wygłosił Pan dr Marek Misztal. W części artystycznej wystąpiły absolwentki Szkoły Podstawowej nr2 Panie Natalia i Justyna Bidzińskie.

Wszystkim gościom i studentom UTW Korfantów życzymy sukcesów w pracy i w nauce w roku akademickim 2022/2023.

Piotr Bernat,
Pełnomocnik Rektora PANS w Nysie ds. współpracy z UTW

 

Galeria