Uniwersytety Trzeciego Wieku

4. Sympozjum Innowacyjny UTW

4. Sympozjum Innowacyjny UTW

24 stycznia 2023 odbyło się 4. Sympozjum Naukowe Innowacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wolontariat Kompetencji.

Sympozjum otworzył JM Rektor Pan prof. Przemysław Malinowski, który w swym wystąpieniu, podkreślając rolę seniorów, mówił o współczesnych wyzwaniach, także w kontekście nowej perspektywy unijnej, gdzie wyraźnie akcentowane jest i zyskuje na znaczeniu kształcenie ustawiczne. Głos zabrała także JM Honorowy Rektor Noworudzkiego UTW Pani Karolina Popiel, która z kolei podkreślając rolę PANS w Nysie dziękowała w imieniu UTW za minioną dekadę licząc na kontynuację dotychczasowej współpracy.

Pan dr Piotr Bernat przedstawił plan seminarium i w kolejności głos zabierali przedstawiciele poszczególnych UTW, tj. Pani Jolanta Gawlik była prezes UTW Głuchołazy, Pani Teresa Bączkowska prezes UTW Ziemi Kozielskiej, Pani Danuta Minartowicz-Rejlich prezes UTW Korfantów, Pani Anna Szczepan pełnomocnik UTW Nowa Ruda, Pani Józefa Ziemnik prezes UTW Nysa, Pani Ewa Krótkiewicz reprezentująca UTW Paczków oraz Pani Cecylia Jureczek prezes UTW Złoty Stok. Wystąpienia dotyczyły działalności w 2022r. i planów pracy na rok kolejny.
W dyskusji oprócz spraw bieżących omawiano funkcjonowanie UTW w kontekście pandemii COVID, działań prospołecznych w tym pomocy udzielanej przez UTW uchodźcom oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów.
Pan dr P. Bernat podsumował sympozjum dziękując także imiennie Paniom Karolinie Popiel, Annie Szczepan, Danucie Janusz i Józefie Ćwierz-Waścińskiej oraz Barbarze Włosek za aktywne włączenie się w 2022 r. w świętowanie 10-lecia współpracy ze środowiskiem seniorów skupionych wokół UTW.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UTW z Głuchołaz, Kędzierzyna-Koźla, Korfantowa, Niemodlina, Nowej Rudy, Nysy, Paczkowa oraz Złotego Stoku. Dziękujemy za uczestnictwo. Było to sympozjum otwierające kolejną dekadę współpracy w ramach sieci UTW działającej przy PANS w Nysie. Po zakończeniu spotkania przystąpiono do rozmów i ustaleń bilateralnych. Uczestnikom 4. Sympozjum przekazujemy pozdrowienia, oczekując kolejnych spotkań w Sieci.


Piotr Bernat
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW

 

Galeria