Uniwersytety Trzeciego Wieku

3.Sympozjum Innowacyjny UTW

3.Sympozjum Innowacyjny UTW

W regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie we wtorek 25 stycznia 2022 roku, odbyło się 3 Sympozjum Naukowe UTW - Wolontariat Kompetencji. W spotkaniach corocznie biorą udział przedstawiciele tych UTW z regionu, które są objęte (i nie tylko) patronatem nyskiej uczelni. Tym razem było to spotkanie hybrydowe. Większość uniwersytetów zdecydowała się na udział on-line, na miejscu byli przedstawiciele z Niemodlina i Nysy. Nie przeszkodziło to wcale w zrealizowaniu programu. Sympozjum otworzył dr Piotr Bernat, pełnomocnik Rektora PWSZ ds. współpracy z UTW.

Każde UTW podczas 10 minutowego wystąpienia przedstawiło najważniejsze, zrealizowane zadania w ubiegłym roku, a następnie zapoznało zebranych z planami na rok bieżący. Jak się okazało obostrzenia związane z pandemią tylko w niewielkim zakresie spowolniły działania aktywnych seniorów. Nadal, oczywiście w reżimie sanitarnym, odbywała się znaczna część zaplanowanych zajęć. Natomiast plany poszczególnych UTW na kolejny rok, też są imponujące.

Podczas przerwy kawowej uczestnicy zostali mile zaskoczeni. Organizator przygotował tort urodzinowy, bo to było już 10 spotkanie (wcześniej odbywało się w formie Seminarium) ale cele są zbieżne. Takie spotkania są niezwykle cenne ze względu na możliwość wymiany doświadczeń, zdobycia nowych informacji i poznania metod działania naszych przyjaciół z innych UTW.

Galeria