Studium Języków Obcych

Dr Mariusz Kamiński laureatem grantu naukowego ESSE

Dr Mariusz Kamiński laureatem grantu naukowego ESSE

W kwietniu 2019 r. dr Mariusz Kamiński otrzymał stypendium na realizację badań naukowych w Oksfordzie. Stypendium zostało przyznane przez Europejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Badań Anglistycznych (European Society for the Study of English, ESSE). Jest to organizacja skupiająca wokół siebie anglistów należących do PASE (Polish Association for the Study of English) oraz innych podobnych stowarzyszeń działających w krajach Europy.

Dr Kamiński zajmuje się badaniami ograniczeń leksykalnych w definicjach słownikowych, a otrzymany grant pozwolił na przeprowadzenie kwerendy w bibliotece Bodleian.