Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Zrównoważony Rozwój dla Młodych Odkrywców

Zrównoważony Rozwój dla Młodych Odkrywców

W dniu 18.11.2023r. odbyły się kolejne już zajęcia w ramach Nyskiej Akademii Młodego Odkrywcy - Projektu realizowanego przez PANS w Nysie i dofinansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Zajęcia pomagają zrozumieć zagrożenia wynikające z nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych ziemi oraz konieczność znalezienia alternatywnych dróg rozwoju społecznego poprzez postęp techniczny bez naruszania naturalnych zasobów. Ma to pobudzić świadomość i wyobraźnię na temat przyszłości świata i ludzkości. Zajęcia popularyzują naukę jako skuteczne narzędzie w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Tematykę zrównoważonego rozwoju przybliżył uczestnikom dr inż. Piotr Chwastyk - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju PANS w Nysie.

Galeria