Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

XVII Nyski Festiwal Nauki

XVII Nyski Festiwal Nauki

W dniach 20-21.09. 2023 r. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie zaprezentuje swój potencjał dydaktyczny i naukowy. W planie Nyskiego Festiwalu Nauki znalazło się ponad 100 wydarzeń, wśród nich warsztaty, projekcje multimedialne, ćwiczenia, pokazy badań laboratoryjnych, wykłady, wystawy i konkursy. 

Celem festiwalu jest promocja praktycznego zastosowania badań naukowych, zaprezentowanie szerokiego wykorzystania odkryć naukowych w życiu codziennym oraz przedstawienie sposobu kształcenia na studiach o profilu praktycznym w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną. 

Patronat honorowy nad Nyskim Festiwalem Nauki objęli: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty, Centrum Nauki Kopernik, Starosta Nyski, Starosta Prudnicki, Starosta Brzeski, Starosta Kłodzki oraz Burmistrz Nysy.

Wydarzenie jest realizowane w ramach Programu „ERA Nauki”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Program XVII Nyskiego Festiwalu Nauki:

Galeria