Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Wernisaż pierwszych prac magisterskich kierunku architektura Nyskiej Akademii w Muzeum Nyskim.

Wernisaż pierwszych prac magisterskich kierunku architektura Nyskiej Akademii w Muzeum Nyskim.

Pierwsi absolwenci II go stopnia nauczania kierunku architektura Wydziału Nauk Technicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie przedstawili i obronili swoje prace dyplomowe. Podejmowana problematyka prac dotyczyła projektowania szerokiej gamy obiektów usługowych, mieszkaniowych, zarówno nowoprojektowanych, jak i rewaloryzowanych budynków zabytkowych, zespołów urbanistycznych.

Projekty były wykonywane w różnych lokalizacjach naszego kraju, część prac dyplomowych dotyczy naszego miasta Nysy, które wymaga uzupełnień, wprowadzania nowych atrakcyjnych funkcji związanych z potrzebami mieszkańców, a także naszej Uczelni.

Prace dyplomowe II stopnia nauczania różnią się w stosunku do I stopnia nauczania znacznie szerszym stopniem złożoności rozwiązywanych problemów kształtowanej przestrzeni, a wariantowaniem i optymalizacją poszukiwanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Zmienność i wielofunkcyjność kształtowanych obiektów i zespołów urbanistycznych, synteza problemów opracowań branżowych (konstrukcyjno-materiałowych, instalacyjnych, itp.), odpowiedź na współczesne wyzwania rozwiązań ekologicznych i zrównoważonego rozwoju były kryteriami wiodącymi w opracowaniu i ocenie przedmiotowych prac.

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych, profesorowie i wykładowcy kierunku architektura zapraszają na wernisaż pierwszych prac dyplomowych absolwentów II stopnia nauczania kierunku architektura, który odbędzie 26.06.2024 r., w Muzeum w Nysie o godz. 17.00

Galeria