Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

V Forum Bezpieczeństwa i Administracji za nami…

V Forum Bezpieczeństwa i Administracji za nami…

W dniach 14-15 marca 2024 roku odbyło się już V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji w Nyskiej Akademii. W tym roku konferencja poświęcona była „Bezpieczeństwu informacji prawnie chronionych”.

Konferencja została zorganizowana przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie na czele z dr inż. Przemysławem Malinowskim prof. ucz. przy współudziale: Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Starosty Powiatu Nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza oraz Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza. Współfinansowanie konferencji zapewnił Bank Gospodarstwa Krajowego jako patron konferencji.

Bezpośrednim organizatorem konferencji był Wydział Nauk Społecznych, przy współudziale Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat roli wielu podmiotów, w tym służb i instytucji publicznych, w procesie kształtowania norm prawno-administracyjnych chroniących informacje ważne z punktu widzenia realizacji usług dla społeczeństwa.
 
W dwudniowej konferencji wzięło udział 32 prelegentów, w tym 12 przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele administracji samorządowej województwa, powiatu i gminy, otoczenia społeczno-gospodarczo-prawnego Uczelni, a także kadra naukowo-dydaktyczna z Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Biura Obsługi Informatycznej PANS. 

W drugim dniu konferencji zgromadzeni na Auli goście mogli zapoznać się z prezentacją firmy TELDAT dot. wykorzystania informacji przez oprogramowanie Jaśmin do rozwiązywania problemów zarządzania kryzysowego. Wystąpienie to zostało połączone z praktycznym pokazem ćwiczenia w nowo otwartym laboratorium zarządzania kryzysowego w bud. A. Naszej Uczelni pry ul. Chodowieckiego

W ostatnim panelu naukowym wystąpili młodzi adepci nauki – studenci z Wydziału Nauk Społecznych. 

Wszystkim uczestnikom i partnerom Konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji w przyszłym roku. 

Dziękujemy też za obsługę medialną: TVP3 Opole, Radio Opole, NTO jako patronom medialnym, a także pozostałym mediom lokalnym, które relacjonowały V Forum Bezpieczeństwa i Administracji.
 

Galeria