Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Sukces absolwentów nyskiej Akademii w konkursie Agencji Rozwoju Przemysłu

Sukces absolwentów nyskiej Akademii w konkursie Agencji Rozwoju Przemysłu

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie otrzymali nagrodę prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wyróżnione prace dotyczyły reorganizacji przedsiębiorstw na przykładzie lokalnych przedsiębiorstw – LUTZ z Domaszkowic i HLT z Głuchołaz.

W konkursie na najlepszą pracę inżynierską w obszarze zarządzania w grupach kapitałowych wyróżnienie otrzymał pan Mateusz Niemiec ‒ za pracę pt. „Reorganizacja produkcji na wybranym przykładzie z wykorzystaniem koncepcji lean management”.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską z obszaru zarządzania w grupach kapitałowych ‒ 3. miejsce przyznano panu Piotrowi Twarogowi za pracę pt. „Usprawnienie przebiegu procesu produkcyjnego z zastosowaniem narzędzi lean management”. 

Promotorem obu prac jest dr inż. Piotr Bernat.

Nagrody w IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. wręczono podczas Gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

W ramach Konkursu jury wyłoniło najlepsze prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu: zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z biznesem, zarządzania w grupach kapitałowych, wodoru i zielonej rewolucji. Konkurs skierowany był do studentów Państwowych Wyższych Uczelni i Szkół Zawodowych zrzeszonych przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Więcej na temat konkursu.

Laureatom gratulujemy.

16 listopada 2022 r.
Biuro Promocji

 

Galeria