Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Minister Edukacji i Nauki wydał pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Minister podjął decyzję po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 1010/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych PANS realizowane będą na dwóch specjalnościach: - zarządzanie finansami przedsiębiorstw i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Forma studiów będzie miała charakter na dwóch płaszczyznach: - stacjonarne (dzienne) – bezpłatne i niestacjonarne (zaoczne) – płatne. Czas trwania studiów to 4 semestry (2 lata), które zakończą się uzyskaniem tytułu – magister.

Praktyki studenckie, przewidziane w programie studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, będą pełnić ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów przyczyniając się do aktywności i przedsiębiorczości studentów. Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczenia. Trwać będą łącznie 12 tygodni.

Utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość było możliwe dzięki wieloletnim staraniom władz uczelni oraz pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych. To nobilitacja i prestiż dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. 

Dotychczas absolwenci studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość uzyskiwali tytuł magistra na innych uczelniach wyższych. Umożliwienie im kontynuacji nauki w Nysie daje ogromną szansę na pozostanie zdolnych, wykształconych i utalentowanych młodych ludzi na terenie Opolszczyzny, co przyczyni się do rozwoju ekonomicznego i kulturalnego regionu.

Rozpoczęcie rekrutacji rozpocznie się 1 VI 2023 r.

Rejestracja na studia magisterskie kierunku finanse i rachunkowość odbywać się będzie on-line na stronie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK) z obowiązkiem dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Rekrutacji (Budynek A PANS w Nysie, ul. Chodowieckiego 4 w Nysie).

Wszelkie informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronie internetowej: www.rekrutacja.pans.nysa.pl

Uruchomienie studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość to kolejny etap rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych PANS w Nysie, wpisujący się w strategie rozwoju Uczelni i Regionu.


 

Galeria