Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Studentka bezpieczeństwa wewnętrznego nagrodzona za wyniki w nauce i aktywność społeczną

Studentka bezpieczeństwa wewnętrznego nagrodzona za wyniki w nauce i aktywność społeczną

10 studentów i studentek studiujących w województwie opolskim bądź pochodzących z Opolskiego otrzymało od marszałka województwa stypendia naukowe. To 4 500 złotych dla każdego z nich. Wśród wyróżnionych znalazła się Aleksandra Kondracka, studentka bezpieczeństwa wewnętrznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

Wnioski stypendialne mogli składać studenci, którzy mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach opolskich i poza regionem. Warunkami otrzymania były osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2021/2022: średnia ocen nie niższa niż 4,70 oraz udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej lub osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Więcej: Najlepsi z najlepszych nagrodzeni

Foto: UWMO
 

Galeria