Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Publikacje w „Roczniku Filozoficznym Ignatium” z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Nyską Akademię

Publikacje w „Roczniku Filozoficznym Ignatium” z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Nyską Akademię

W „Roczniku Filozoficznym Ignatium” (tom 29, nr4, rok – 2023) , ukazały się kolejne publikacje uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Piękno w Architekturze – Znaczenia i Symbole” zorganizowanej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w maju 2023 roku.

Publikowane artykuły są rezultatem naukowym konferencji i dotyczą kilku warstw problemowych związanych z pięknem w architekturze, odnajdywanym w znakach i symbolach, np.:

  • Historyczne znamiona znaczeń i symboli
  • Narracyjna i aksjologiczna funkcja symboliki architektonicznej
  • Symbole i znaczenia przestrzeni sakralnej
  • Pomiędzy sacrum i profanum
  • Semiotyka przestrzeni miejskiej
  • Przestrzeń architektoniczna a przestrzeń egzystencjalna: idee, technologia i realizacje

Pierwsze z prac ukazały się we wrześniu oraz grudniu ubiegłego roku, kolejne ukażą się w pierwszym kwartale 2024 roku. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej czasopisma:
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/issue/archive

Zachęcamy do lektury.